Behandlings- och bemanningsföretag inom socialtjänsten – detta omdiskuterade ämne. Men om det finns en aktör som sätter individen och resultatet främst, och som levererar tjänster av högsta kvalitet till ett rimligt pris. Hur ska den verksamheten profileras? Jo, så här:

 

 

Införsäljningsmaterial – företagspresentation och produktblad för respektive tjänst.

Se live på resursforum.se

 

 

Effektiv digital marknadsföring för fler familjehem till Resursforum.

 

 

Animerad film för Resursforums hemmabaserade intensivutredningar. Filmen är en del i en integrerad kampanj tillsammans med nyhetsbrev och riktade DR-utskick.

 

Internkampanj i form av anteckningsblock. Med kärnvärden och riktlinjer för medarbetarna.