Utmaningen: Hur ska Ideons skarpa managementkonsulter utveckla sin verksamhet? Lösningen: Tydligt formulerad mission och vision. Ny kommunikationsplattform, en intern brandbook, ett nytt kreativt koncept och ett nytt varumärkeslöfte. Applicerat på film, trycksaker och digitalt material. Are you ready for takeoff?

Utdrag ur Ideon Opens Brandbook.

 

Utdrag ur Ideon Opens Brandbook – ny formulering av verksamhetsmissionen.

 

Via den nya missionen togs även ett nytt varumärkeslöfte fram. Ja, eller pay-off. Kärt barn har många namn.

 

 

Och via pay-offen togs ett helt nytt kreativt koncept fram, för att förstärka Ideon Opens erbjudande. Allt för att generera nya affärer. Här är konceptet applicerat på presentationsfilm för digitala och sociala kanaler.

 

Konceptet applicerades också på en ny responsiv hemsida designad enligt Mobile First. Kolla live på ideonopen.com

 

 

 

Även en ny profil togs fram. Här exempel på nya visitkort.

Exempel på hur Ideon Opens tjänster och erbjudanden visualiserades. Vi lånade bildspråket från hur erbjudanden många gånger framställs i reklam – i form av splashar.