Alla är vi anhöriga.

Dotter, barnbarn, fru – vi på The big plan är anhöriga till cancerdrabbade. Antagligen är du det också. Eller blir det, tyvärr. Cancerkompisar hjälper anhöriga till cancerdrabbade att få kontakt med andra i samma situation. Med andra ord: ger stöd, tröst och hopp till en grupp människor som inte syns direkt i journalerna. The big plan och Cancerkompisar inledde nyligen ett samarbete. Vår första insats har varit som bollplank vid framtagningen av ett strategiskt fundament för den ideella organisationen.